Adviezen, signaleringen en andere activiteiten in 2013

 

Specifieke adviezen (verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)

 • CGM/130107-01Import and processing of the genetically modified soybean line MON87705xMON89788 http://bit.ly/1dDciCH
 • CGM/130118-01Classificatie van en inschaling werkzaamheden met Influenza B virus http://bit.ly/Mx1GOx
 • CGM/130124-02Vertrouwelijk advies EMA markttoelating
 • CGM/130128-01Kleinschalige veldproef met Phytophthora infestans resistente gg-aardappelen http://bit.ly/1cb2dlE
 • CGM/130208-02Advisory report on import of glyphosate resistent oilseed rape 73496 http://bit.ly/1cpbTn5
 • CGM/130314-01Import and processing of maize line MON 87427 with tissue-selective tolerance to glyphosate http://bit.ly/1pwVXYR
 • CGM/130319-01Inschaling van handelingen met gg-Jakobskruiskruid en gg-Duinkruiskruid (Jacobea vulgaris) http://bit.ly/1hVRptR
 • CGM/130321-01Cultivation of glyphosate tolerant GHB614 cotton http://bit.ly/1cpc2qH
 • CGM/130325-01Advisory report concerning import of herbicide tolerant soybean SYHT0H2
 • CGM/130326-02Additional advisory report on the renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified oilseed rape GT73 http://bit.ly/1hk2G4r
 • CGM/130329-01Inschaling van werkzaamheden met gg-Sendai virus http://bit.ly/1fsQSxS
 • CGM/130329-02Classificatie van de orale bacterie Streptococcus oligofermentans http://bit.ly/NySQkb
 • CGM/130410-01Beoordeling van milieurisico’s ten gevolge van bijwerking in klinische studie met een conditioneel replicerende adenovirusvector http://bit.ly/1bO0FgX
 • CGM/130419-01Advisory report on import of herbicide tolerant oilseed rape MS8xRF3xGT73 http://bit.ly/1pwX8Hx
 • CGM/130424-01Reassortanten van het Influenza B virus http://bit.ly/1cb3Ek2
 • CGM/130502-01Inschaling werkzaamheden met gg-Huaiyangshan virus http://bit.ly/1pwXnCz
 • CGM/130502-02Grootschalige productie van palmitase met behulp van genetisch gemodificeerde Pseudomonas fluorescens http://bit.ly/1pwXzSp
 • CGM/130513-01Vertrouwelijk advies EMA markttoelating
 • CGM/130507-01Additional advisory report on cultivation of maize line 59122 http://bit.ly/1kbxFmf
 • CGM/130528-01Classificatie van het bofvirus http://bit.ly/1o83nhz
 • CGM/130528-02Import, distribution and retail of herbicide tolerant red-purple carnation SHD-27531 http://bit.ly/NyTwWL
 • CGM/130530-01Productie van genetisch gemodificeerde Influenza A/HK/1/68 (HKMA20-C) virussen http://bit.ly/1gE2iuY
 • CGM/130603-01Een fase 2b klinische studie met gg-AAV ter behandeling van patiënten met hartfalen (UMCG) http://bit.ly/Mx4pHE
 • CGM/130603-01Een fase 2b klinische studie met gg-AAV ter behandeling van patiënten met hartfalen (UMCG) http://bit.ly/Mx4pHE
 • CGM/130603-02Een fase 2b klinische studie met gg-AAV ter behandeling van patiënten met hartfalen (UMCU) http://bit.ly/N6qEVT
 • CGM/130603-03Een fase 2b klinische studie met gg-AAV ter behandeling van patiënten met hartfalen (AMC) http://bit.ly/1hBYtaJ
 • CGM/130603-04Klinische studie met naakt DNA tegen plaveiselcelcarcinoom veroorzaakt door Human papillomavirus http://bit.ly/1gE2tXs
 • CGM/130604-02Mengseltoxiciteit betreffende de aanvraag voor teelt van MON89034xNK603 maïs http://bit.ly/1mEVMIx
 • CGM/130606-01Classificatie van elf adenovirus serotypen http://bit.ly/1bO1RAT
 • CGM/130617-01Fase 3 studie met een recombinant Vaccinia virus- en Fowlpox virus-vaccin bij patiënten met prostaatkanker http://bit.ly/1kmwFIQ
 • CGM/130627-01Import of genetically modified soybean DAS-44406-6 with three herbicide tolerance traits http://bit.ly/1hk5mz6
 • CGM/130702-02Verspreiding genetisch gemodificeerde Xanthomonas campestris pv campestris onder koolplanten met behulp van hommels http://bit.ly/1cTT3rL
 • CGM/130711-01Import, distribution and retail of cut flowers with modified flower colour (GM carnation SHD-27531-4) http://bit.ly/1kbzJuu
 • CGM/130715-01Aanvullende informatie over bijwerking in klinische studie met conditioneel replicerende adenovirusvector http://bit.ly/1cTTn9T
 • CGM/130822-01Classificatie en werkzaamheden met Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) http://bit.ly/1fW215d
 • CGM/130826-01Classificatie van de darmbacteriën Akkermansia muciniphila en Faecalibacterium prausnitzii http://bit.ly/1kbzVtG
 • CGM/130902-01Inschaling van in vivo werkzaamheden met Canine adenovirusvectoren http://bit.ly/1kmz9qF
 • CGM/130919-01Shuni virus reverse-genetics http://bit.ly/Mx6Gm5
 • CGM/130919-02Import genetisch gemodificeerd herbicide tolerant katoen MON 87701 http://bit.ly/1kbAeol
 • CGM/130926-01Aanvullende informatie over klinische studie met een recombinant Vaccinia Virus- en Fowlpoxvirus vaccin bij patiënten met prostaatkanker http://bit.ly/1fW2ofS
 • CGM/131002-01Controle van cellijnen http://bit.ly/1fKAJCg
 • CGM/131028-01Additional advice on import of T25 maize http://bit.ly/1mEYUnL
 • CGM/131029-01Advies betreffende IAB erkenning van Saccharomyces cerevisiae http://bit.ly/1eyXEvG
 • CGM/131107-01Import and processing of insect resistant and herbicide tolerant cotton 281-24-236x3006-210-23xMON88913 http://bit.ly/1jCA5aO
 • CGM/131202-01Classificatie van Phocine distemper virus http://bit.ly/1eyXODy
 • CGM/131205-01Tentoonstelling met genetisch gemodificeerde magnetotactische bacteriën http://bit.ly/1hVTMNk
 • CGM/131206-01Inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd markervaccin tegen klassieke varkenspest http://bit.ly/Mx7kQJ
 • CGM/131210-01Practicality and usefulness of the ‘Guidance on risk assessment of living modified organisms’ (Cartagena Protocol on Biosafety) http://bit.ly/N6tpq8
 • CGM/131210-02Import dicamba- en glyfosaattolerante soja MON87708xMON89788 http://bit.ly/1fW359h
 • CGM/131211-01Aanvullende informatie karakterisering PROSTVAC-V/F http://bit.ly/1hrs73y
 • CGM/131217-01Import, distribution and retail of GM carnation FLO-40685-1 http://bit.ly/1kbzJuu
 • CGM/131219-02Inschaling werkzaamheden met een disarmed TYLCV expressiesysteem http://bit.ly/1hk9gb4
 • CGM/131220-01Omlaagschaling van retroviraal getransduceerde humane cellen voor langdurige kweek http://bit.ly/1hVU6vs

Generieke adviezen (niet verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)

 • CGM/130227-05Criteria voor moleculaire karakterisering van ggo’s voor medische en veterinaire toepassing http://bit.ly/1jCAWZ2
 • CGM/130402-01Genetically modified oilseed rape (Brassica napus). Aspects in relation to the environmental risk assessment and post-market environmental monitoring of import applications http://bit.ly/1gE4HG8
 • CGM/130416-01Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-geleedpotigen onder ‘ingeperkt gebruik’ http://bit.ly/1ftji4O
 • CGM/130604-01Gebruik van enkelstrengs carrier DNA bij de constructie van gg-gisten en gg-schimmels voor grootschalige toepassingen http://bit.ly/1kbBurx
 • CGM/130917-01Classificatie van humaan- en dierpathogene DNA virussen http://bit.ly/1ftjqRM
 • CGM/131022-01Update van de lijsten met classificaties van bacteriën http://bit.ly/N6udv3
 • CGM/131031-02Classificatie van humaan- en dierpathogene RNA virussen http://bit.ly/1kmCiqA

Signaleringen

 • CGM/130117-01Synthetische biologie – update 2013 http://bit.ly/1o86gyO
 • CGM/131031-01Waar Rook is, is Vuur? Omgaan met de uitkomsten van alarmerende studies over de veiligheid van ggo’s http://bit.ly/1px3qa9

Signalerende aanbiedingsbrieven bij onderzoeksrapporten

 • CGM/130131-01Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport ‘Inventory of possible crop cultivation changes as a result of the introduction of GM crops in the Maritime Zone of Europe’ http://bit.ly/1bO4ymf
 • CGM/130729-01Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport ‘Inventory and guidelines for studies on the interactions of the soil microbiota with genetically modified plants’ http://bit.ly/1kbC1d2
 • CGM/131024-01Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport ‘The contribution of metabolomics research to the environmental risk assessment of genetically modified plants’ http://bit.ly/1fKCEa2

Event reports

In opdracht van de COGEM uitgebrachte onderzoeksrapporten

 • 2012-09Inventory of possible crop cultivation changes as a result of the introduction of GM crops in the Maritime zone of Europe M.M. Riemens, C.C.M. van de Wiel, L. van den Brink, C.B. Bus & L.A.P. Lotz (Wageningen-UR) http://bit.ly/1bO4ymf
 • 2013-02Options for containment of genetically modified mobile arthropods K. Booij (Wageningen-UR) http://bit.ly/1jCBVIK
 • 2013-03Inventory and guidelines for studies on the interactions of the soil microbiotica with genetically modified (GM) plants A. Semenov & D.J. van Elsas (Rijksuniversiteit Groningen) http://bit.ly/1kbC1d2
 • 2013-04The contribution of metabolomics research to the environmental risk assessment of genetically modified plants R.A. de Maagd & R.D. Hall (Wageningen-UR) http://bit.ly/1fKCEa2

Door de COGEM georganiseerde symposia, workshops en hoorzittingen

 • 21 november 2013Symposium Omgaan met risico's, dansen op een slap koord!

Andere publicaties

 • Bovers M & Devos Y (2013). International Scientific Workshop “NTOs and GM crops: assessing the effects of Bt proteins” IOBC-WPRS Bulletin 97: 23-30
 • Pauwels K, Mampuys R, Golstein C, Breyer D, Herman P, Kaspari M, Pagès J-C, Pfister H, van der Wilk F, Schönig B (2013). Event report: SynBio Workshop (Paris 2012) - Risk assessment challenges of Synthetic Biology. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 8(3): 215-226
 • Schagen E & Hospers G (2013). In spagaat tussen patiënt en milieu. Medisch Contact 68(7): 390-392