Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2013

Wisseling voorzitterschap

In november nam prof. dr. ir. Bastiaan Zoeteman na twaalf jaar afscheid als voorzitter van de COGEM. In de jaren voorafgaand aan zijn benoeming was de COGEM in zwaar weer terecht gekomen. Onder leiding van Bastiaan Zoeteman heeft de noodzakelijke herpositionering en herprofilering van de COGEM plaatsgevonden. Zijn bestuurlijke ervaring, kritische kijk en inzet waren onmisbaar voor de heropbouw van de COGEM.

Prof. dr. ing. Sybe Schaap is per 1 november 2013 benoemd als nieuwe voorzitter. Sybe Schaap is sinds 2007 lid van de VVD-fractie in Eerste Kamer. Hij is politiek filosoof en (emeritus) buitengewoon hoogleraar water policy & governance aan de Technische Universiteit Delft en Wageningen University. Eerdere functies waren onder meer dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen, landbouwer en docent filosofie.

Wijzigingen leden

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. Met de ambtelijk vertegenwoordigers worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

In 2013 zijn vier (buiten)leden teruggetreden: prof. dr. H. van Dijk, prof. dr. M.D. de Jong, prof. dr. G.T. Ruivenkamp en dr. ir. M.W. Weststrate. Menno de Jong en Marien Westrate waren verbonden aan de subcommissie Medisch Veterinair, Guido Ruivenkamp aan de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten, en Henk van Dijk aan de subcommissie Landbouw. Hun expertise en inzichten zijn van groot belang geweest bij de totstandkoming van de door de COGEM uitgebrachte adviezen en signaleringen in de afgelopen jaren.

De COGEM heeft in 2013 vijf nieuwe (buiten)leden mogen verwelkomen: prof. dr. H.F.M. te Molder, prof. dr. ir. P.C. Struik, prof. dr. P.H. van Tienderen, dr. ir. R.Y. van der Weide en dr. K.C. Wolthers. Rommie van der Weide en Peter van Tienderen hebben de subcommissie Landbouw versterkt. Van der Weide is als onkruidkundige en gewasbeschermingspecialist werkzaam bij PPO-Lelystad. Van Tienderen is hoogleraar ‘Experimental Plant Systematics’ aan de Universiteit van Amsterdam. Hedwig te Molder en Paul Struik hebben zitting genomen in de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten. Te Molder is verbonden als hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Twente en Wageningen UR. Struik is hoogleraar en leerstoelhouder van het ‘Centre for Crop Systems Analysis’ (Wageningen UR). De subcommissie Medisch Veterinair is versterkt met Katja Wolthers. Zij is arts-microbioloog bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Dagelijks bestuur

Voorzitter

- Prof. dr. ing. S. Schaap, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter Netherlands Water Partnership (vanaf 1 november 2013)M
- Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman, Universiteit van Tilburg, Duurzaamheidsbeleid in internationaal perspectief (tot 1 november 2013)

Plaatsvervangend voorzitter

- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden

- Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek
- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
- Prof. dr. L. van Vloten-Doting, Commissie van Wijzen, Kennis en Innovatie

Subcommissie Landbouw

Voorzitter

- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie

Leden

- Prof. dr. ir. G.C. Angenent, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire biologie en plantenfysiologie
- Prof. dr. ir. F.P.M. Govers, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire fytopathologie
- Dr. T.J. de Jong, Universiteit Leiden, Plantenecologie
- Dr. J.C.M. den Nijs, Universiteit van Amsterdam, Biodiversiteit en ecosysteemdynamica
- Ing. A.J.W. Rotteveel, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Plantenziektekunde en onkruidkunde

Buitenleden

- Dr. P.M. Bruinenberg, AVEBE, Agronomie en plantenveredeling
- Prof. dr. H. van Dijk, Universiteit van Lille, Populatiegenetica en plantenecologie (tot 1 juni 2013)
- Prof. dr. ir. J.D. van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen, Microbiële ecologie
- Dr. W.J. de Kogel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Gewasbescherming en entomologie
- Dr. J.M. Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam, Epigenetica
- Prof. dr. P.H. van Tienderen, Universiteit van Amsterdam, Plantenevolutie (vanaf 1 januari 2014)
- Dr. ir. R.Y. van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (PPO-Lelystad), Onkruidkunde/ Gewasbescherming (vanaf 1 oktober 2013)

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter

- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden

- Prof. dr. R.C. Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum, Moleculaire virologie
- Prof. dr. G.A.P. Hospers, Academisch Ziekenhuis Groningen, Oncologie en gentherapie
- Dr. T.G. Kimman, Centraal Veterinair Instituut, Virologie
- Dr. C. van Maanen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Diervirologie
- Dr. B.P.H. Peeters, Centraal Veterinair Instituut - Wageningen UR, Virologie

Buitenleden

- Prof. dr. J.E. Degener, Universitair Medisch Centrum Groningen, Medische microbiologie
- Dr. R.J. de Groot, Universiteit Utrecht, Virologie
- Prof. dr. M.D. de Jong, Academisch Medisch Centrum, Medische microbiologie (tot 1 maart 2013)
- Dr. N.A. Kootstra, Academisch Medisch Centrum, Virologie en immunologie
- Prof. dr. J.P.M. van Putten, Universiteit Utrecht, Infectiebiologie
- Dr. ir. M.W. Weststrate, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Vaccinproductie (tot 1 jan 2014)
- Dr. K.C. Wolthers, Academisch Medisch Centrum, Medische microbiologie / virologie (vanaf 1 september 2013)

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter

- Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek

Leden

- Prof. dr. J.J.M. Dons, BioSeeds, Biotechnologie
- Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
- Prof. dr. S. Roeser, 3TU centre for ethics and technology, TU Delft / TU Twente, Politieke filosofie en ethiek
- Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
- Dr. J.A.A. Swart, Rijksuniversiteit Groningen, Ethiek en maatschappelijke aspecten van de levenswetenschappen
- Ir. H. de Vriend, LIS Consult, Life sciences, Innovation and Society
- Drs. T.J. Wams, Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbeheer

Buitenleden

- Dr. ir. V. Beekman, LEI Wageningen-UR, Responsible research and innovation
- Dr. S. van der Burg, Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie en ethiek van medische techniek
- Prof. dr. M.J.A. Margadant-van Arcken, Natuur en milieu-educatie
- Prof. dr. ir. G. Meester, Universiteit Leiden, Landbouweconomie
- Prof. dr. G.T.P. Ruivenkamp, Wageningen Universiteit en Researchcentrum / Vrije Universiteit Amsterdam, Technologie en agrarische ontwikkeling (tot 1 augustus 2013)
- Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum / TU Twente, Wetenschapscommunicatie (vanaf 1 april 2013)
- Prof. dr. ir. P.C. Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Plantenteelt (vanaf 1 april 2013)

Secretariaat COGEM

- Dr. ir. M. Bovers, coördinator Subcommissie Landbouw
- Ing. A.T.A. Box, stafmedewerker
- B. Erkamp MSc, stafmedewerker
- Ir. F.G. Koning, stafmedewerker (tot 1 juli 2013)
- Drs. ing. R. Mampuys, coördinator Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
- Dr. F.H.E. Schagen, coördinator Subcommissie Medisch Veterinair
- A. Schulting, office coördinator
- Dr. M.M. Vrolijk, stafmedewerker (vanaf 15 augustus 2013)
- Dr. ir. F. van der Wilk, algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2013

- Dr. T. Boekhout, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
- Ing. R. Bouwer, Wageningen UR
- Prof. dr. A.M. Breure, RIVM / Radboud Universiteit Nijmegen
- Prof. dr. ir. N. van Dam, Radboud Universiteit Nijmegen
- Dr. S. Declerck, Nederlands Instituut voor Ecologie
- Prof. dr. G.A. Kowalchuk, NIOO-KNAW / Vrije Universiteit
- Dr. ir. A.J.M. Loomans, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
- Prof. dr. ir. J.J.A. van Loon, Wageningen UR
- Prof. dr. J.G.R de Monchy, Universitair Medisch Centrum Groningen
- Prof. dr. P.J. Punt, TNO
- Prof. dr. R.A. Samson, Centraal Bureau voor Schimmelcultures
- Prof. dr. E.J. Snijder, Leiden Universitair Medisch Centrum
- Dr. D. Stemerding, Rathenau Instituut
- Prof. dr. J.A. van Veen, NIOO-KNAW
- Prof. dr. R. Verpoorte, Leiden Universiteit
- Dr. ing. M.G. Vijver, Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
- Prof. dr. ir. R.A.A. van der Vlugt, Wageningen UR

Ambtelijke vertegenwoordigers

Ministerie van IenM

- drs. R.P. Dekker
- ing. R. Duba
- ir. M.C. Heeren
- dr. ir. P.A.M. Hogervorst
- dr. I. de Kort
- dr. I. van der Leij
- dr. D.W.G. Jung
- dr. J.E.E. Ng-A-Tham
- dr. J.P.F. Tijssen (Inspectie L&T)
- A. van Waterschoot
- ing. P.J.M. de Wildt (Inspectie L&T)

Ministerie van VWS

- Dr. ir. V.W.T. Ruiz van Haperen (Gezondheidsraad)

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)

- dr. H.C.M. van den Akker
- dr. H. Bergmans
- dr. D.C.M. Glandorf
- dr. D. Horst
- ing. M.A.C. Möllers
- drs. H.P. de Wijs